|   TYÖNOHJAUS |   PALVELUT   |   TUTKIMUS    |    OTA YHTEYTTÄ  |

TOP

hoyhen

ajalleUseissa organisaatioissa on meneillään monimutkaisia, eri tasoilla yhtä aika tapahtuvia muutoksia.

Niin organisaation kuin yksilön on vaikea tunnistaa perustehtäväänsä, saati keskittyä siihen olosuhteissa, joissa on useita liikkuvia osia ja tulevaisuus hahmottumaton.

Jatkuva uudistumisen ja uuteen asettautumisen vaatimus epävarmassa tilanteessa koettelee johtajien, lähiesimiesten ja henkilöstön työvointia.

Oulun työnohjauspalvelut on toimija, jonka perustehtävänä on työnohjauksen keinoin tarkoituksenmukaistaa ja tuloksellistaa työntekoa yrityksissä ja julkisorganisaatioissa. 

Työnohjauksen tavoitteena on auttaa organisaatioita tai yksilöä selkiyttämään perustehtäväänsä sekä tunnistamaan siinä onnistumisen kannalta keskeisiä rakenteita ja toimintatapoja.

Palvelutoiminnan laadun perustana on asiantuntijaverkosto ja tutkimustoiminta, jossa puntaroidaan työnohjauksen teoreettista perustaa ja metodologiaa työelämän vaatimusten näkökulmasta.
 


Marianne Tensing p. +358 44 2986 977   |   Rantakatu  16 A 2  90120 OULU
Sivulla käytetyt taidekuvat Siiri Taimla ja Tanel Rannala: Joonmeedia