ETUSIVU   |   TYÖNOHJAUS   |   PALVELUT  |   TUTKIMUS    |   OTA YHTEYTTÄ

TOP
Jalki

Jalki

Kokemuksen tutkimus

1. TYÖNOHJAUKSEN HERMENEUTIIKKA

Projektin tavoitteena on teoreettisten perustelujen etsiminen työnohjaus-toiminnalle. Projektin ytimessä on työnohjauksen juurien osoittaminen hermeneuttisen eli tulkitsevan ja ymmärtävän tieteen alaksi. Projektissa ollaan kiinnostuneet, mitä ymmärtämiseen perustuva tiede on, mihin ymmärtävän tieteen juuret ulottuvat, miten ihmisen kokemusta tutkitaan ymmärtävän tieteen säänöillä, miten ihmisen kokemusta tutkitaan työnohjauksessa, miten kokemuksista kerrottu tieto on tieteellistä tietoa, millaisella logiikalla pitäisi ajatella, että kokemustieto kuuluisi
tieteellisen tiedon piiriin, millaisella logiikalla pitäisi ajatella, että kokemustiedosta ymmärrettäisiin´ hakea tietoa yhteiskunnallisesta tilanteesta?

2. YKSILÖN KOKEMUKSESTA YHTEISÖN HYVINVOINTIIN

Projekti käynnistyi keväällä 2009. Projektissa haetaan teoreettisiaperusteluja sille, miten yksilön kokemuksesta saatu tieto kertoo yhteisön / yhteiskunnallisesta tilanteesta. Miten ihmisen subjektiivinen kokemus linkittää yksilöllisen ja yhteisöllisen yhteen? Subjektiivinen synnyttää objektiivisen ja objektiivinen heijastuu subjektiiviseen. Subjektiivisista kokemuksista syntyy objektiivinen tilanne. Subjektiivinen kokemus heijastaa objektiivista tilannetta. Jakamalla ja kuulemalla kokemuksia saadaan tietoa yhteiskunnallisesta tilanteesta. Mikäli halutaan muuttaa tai korjata asiantiloja on hyvä ottaa huomioon subjektiivisen kokemuksen välittämä tieto.Projektissa kehitetään työnohjausmenetelmiä
organisaatioiden ja työyhteisöjen käyttöön, jolle teoreettiset perustelut luovat toimivan javankan pohjan.

3. KONSULTATIIVINEN TYÖSKENTELYMENETELMÄ

Konsultatiivisen menetelmän kehittäminen on ollut kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käynnistyi jo vuonna 1998 Oulun yliopiston opiskelijoiden akateemisen työnohjauksen puitteissa. Siinä keskityttiin menetelmän kehittämiseen koulutukselliseen tarkoitukseen. Kehittämistyön tuloksia esitettiin konferenssilla The International Study Association on Teachers and Teaching Conference, Faro, Portugal, September 21-25, 2001
Konsultatiivisen menetelmän kehittämistyö on jatkunut toisessa vaiheessa vuodesta 2009 lähtien.
Menetelmää kehitetään käytettäväksimoniammatillisten tiimien työnohjaukseen.
 


Marianne Tensing p. +358 44 2986 977   |   Rantakatu  16 A 2  90120 OULU