ETUSIVU   |   TYÖNOHJAUS  |   PALVELUT  |   TUTKIMUS    |    OTA YHTEYTTÄ

TOP

tuoli

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on organisaatioiden, ryhmien tai yksilöiden koko työkentän ja omaan työrooliin
kuuluvien vastuiden tutkimista yhdessä koulutuksen saaneen työnohjaajan kanssa.

Konkreettisena toimintana työnohjaus toteutuu luottamuksellisena keskusteluna ohjattavien ja työnohjaajan välillä. Ohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta.

Työnohjauksessa hahmotetaan ja eritellään ohjattavien kokemuksia omasta työstään.

Esimerkiksi erilaisiin työtilanteisiin, toimintatapoihin tai työyhteisöön liittyvät kysymykset ja
tunnereaktiot sekä niiden merkitykset ohjattaville ovat usein keskeisiä työnohjausprosessissa.
 

Työnohjaus on ennen kaikkea ihmisen oppimis- ja kehittymistapahtuma.

Työnohjaus ei ole työhönopastusta, terapiaa eikä koulutusta. Työnohjaus on sen tavoitteisiin nähden joko lyhyt tai pitkäkestoinen prosessi. Prosessit kestävät yleensä 0,5 - 3 vuotta.

Työnohjauksen vaikutuksista

Työnohjaus auttaa ymmärtämään organisaatioon, omaan työrooliin ja itseen liittyviä ilmiöitä  ja tuo siihen uusianäkökulmia.

Työnohjaus voi jäsentää kaoottisia työtilanteita ja näin ennalta ehkäistä työuupumusta.

Työnohjauksen kautta oman työn hallinnan tunne voi parantua.

Työnohjauksen avulla tietoisuus omaan työhön liittyvistä vastuista selkiytyy

Työnohjaus voi lisätä itsetuntemusta (tietoisuutta siitä, millainen on oma tapa reagoida erilaisissa tilanteissa) ja edistää työntekijän persoonallisen työotteen kehittymistä.

Työnohjaajina meillä on teoreettista näkemystä organisaatiosta, johtamisesta, ihmisen kehittymisestä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja se antaa ohjattavalle lisää eväitä ymmärtää omaa työtilannettaan uudesta näkökulmasta. Mitä aktiivisempi ohjattava itse on työnohjausprosessissa, sitä enemmän hänellä on mahdollisuus saada siitä eväitä itselleen.Työnohjaajina voimme tukea ohjattavan kasvua, mutta emme voi työskennellä ohjattavan puolesta.
 


Marianne Tensing p. +358 44 2986 977   |   Rantakatu  16 A 2  90120 OULU